Havørred fra Lyngbygård å


Dato 13. november 2021
Fanget af Jesper Willum Roed
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 33 cm
Vægt -

Lille fin havørred på årets sidste å tur. Fik yderligere et par mindre bækørreder. Alle fisk blev nænsomt afkroget og genudsat.
Tak for I år!

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten