Bækørred fra Århus Å


Dato 12. november 2021
Fanget af M.M
Sted Århus Å
Metode Flue
Længde 39 cm
Vægt -

Ja bestanden af bækørreder i Århus Å fejler ikke noget, fedt at endelig se noget størrelse på dem. De er ekstremt aggressive efter fluen. Det pudsige var, at alle de dem med størrelse på, var på en strækning på 200m. Taget på min Brenda variant.
Genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten