Havørred fra Giber å


Dato 31. oktober 2021
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Giber å
Metode Spin
Længde 42 cm
Vægt -

Årets sidste tur til giber. Fine efterårsfarver og to mindre havørreder på land. Desuden fascinerende at se omtrent en snes trækkende fisk op mod 80 cm og pågående gydeleg. Det tegner godt for de næste år.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten