Laks fra Gudenåen zone 1


Dato 26. oktober 2021
Fanget af Kai Beltoft
Sted Gudenåen zone 1
Metode Flue
Længde 85 cm
Vægt -

En smuk hun laks taget på synke 1, 4, 7 og en orange zonker. En perfekt afslutning på sæsonen. I øvrigt en fantastisk flot efterårsdag ved Gudenåen.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten