Havørred fra Giber å


Dato 26. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Giber å
Metode Spin
Længde 25 cm
Vægt -

Jeg har aldrig rigtig kunne finde ud af Giber å, men i dag fandt jeg så ud af, at det kan jeg stadig ikke. Det blev kun til to små havørreder på 25 cm. Fem ture til Giber å i denne sæson og det er kun blevet til de to små jeg fik i dag. Øv:(

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten