Havørred fra Lilleåen Balle


Dato 26. oktober 2021
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Lilleåen Balle
Metode Spin
Længde 58 cm
Vægt 1.85 kg

Det var en hanfisk, den var dybt og uheldigt kroget, den havde "bid skader" på hoved og bug, den kom derfor med hjem.
Hvorvidt hanfiskene slås så voldsomt, eller den har haft kontakt med en gedde eller en odder, ved jeg ikke!
2 "pæne" bækørreder på 28 og 29 cm som blev genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten