Havørred fra Lilleåen - Kollerup


Dato 22. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lilleåen - Kollerup
Metode Spin
Længde 52 cm
Vægt -

Efter bare 2 minutters fiskeri, lykkedes det mig at overliste denne fine havørred som tilsyneladende havde “udviklet” svage røde pletter. Spinneren sad dybt, men det lykkedes mig at få den afkroget og den blødte efterfølgende ikke, så den svømmede fint videre.
Derudover en fin bækørred på 30 cm,

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten