Gedde fra Skanderborg sø


Dato 10. oktober 2021
Fanget af Orla Jegstrup
Sted Skanderborg sø
Metode Spin
Længde 91 cm
Vægt -

Gedde på 91 cm fanget på Skanderborg sø den 10 oktober, fisken blev taget på et gummidyr på 20 cm. Det kan godt være det ser lidt voldsomt ud da en krog har strejfet den ene gælde, men fisken blev genudsat og svømmede frejdigt videre.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten