Havørred fra Kaløvig


Dato 16. oktober 2021
Fanget af Orla Jegstrup
Sted Kaløvig
Metode Spin
Længde 52 cm
Vægt -

På foreningsturen fik jeg en flot havørred på 52 cm. Der var 11 deltagere hvor vi fordelte os på 3 hold. Jeg fiskede omkring Kaløvig. Fisken blev taget helt ude i kastet på en 18 g gennemløber.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten