Bækørred fra Lilleåen Hadsten


Dato 12. oktober 2021
Fanget af Karl Hedeager Madsen
Sted Lilleåen Hadsten
Metode Spin
Længde 33 cm
Vægt -

Havørredturen blev en bækørredtur!
2 "store" bækørreder 33 og 31cm.
12 små bækørreder.
Alt nænsomt afkroger og genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten