Havørred fra Lyngbygård å


Dato 8. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 50 cm
Vægt -

Der var lige plads til en kort eftermiddags tur, og jeg ville derfor lige ned og fiske et par af de vante standpladser af. Allerede efter 10 minutter, på første standplads, hugger denne fine fisk. En tyk havørred på omkring de 50 centimeter, og oven i købet min første havørred på stykket ved Borum. Mistede to fine bækørreder på 25-30 centimeter og fik et par af de sædvanlige mindre bækørreder.

Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten