Havørred fra Lilleåen


Dato 7. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lilleåen
Metode Spin
Længde 62 cm
Vægt -

Efter at have smidt en god havørred i Aarhus å i går, trængte jeg til lidt succes. Dog gik der hele 5 timer uden det store, og på vej tilbage mod bilen tager jeg et lille useriøst kast ud i et dybt sving, hvoraf denne basse, på lige over 60 cm, kaster sig over spinneren. Dælme en god fight den diskede op med.

Genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten