Havørred fra Lilleåen


Dato 4. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lilleåen
Metode Spin
Længde 53 cm
Vægt -

Godt med vand i åen, og rigtig mange havørreder. På dagens tur blev det til 3 havørreder på land, og en mistet havørred. Derudover var der utrolig mange fisk der sprang i vandet, hvor af en stor krabat spring en meter op i luften kun fem meter fra hvor jeg stod - der er godt med aktivitet i Lilleåen lige pt

Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten