Havørred fra Lilleåen


Dato 4. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lilleåen
Metode Spin
Længde 53 cm
Vægt -

Godt med vand i åen, og rigtig mange havørreder. På dagens tur blev det til 3 havørreder på land, og en mistet havørred. Derudover var der utrolig mange fisk der sprang i vandet, hvor af en stor krabat spring en meter op i luften kun fem meter fra hvor jeg stod - der er godt med aktivitet i Lilleåen lige pt

Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten