Bækørred fra Lyngbygård å


Dato 3. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 48 cm
Vægt -

4 timers fiskeri skulle der til, før jeg fik en fisk på land, men det var til gengæld en utrolig fin bækørred på lige under 50 centimeter der efterfølgende blev genudsat. Det er ikke tit det sker.
Havde tidligere på dagen en efterfølger på samme størrelse, højst sandsynligt en havørred.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten