Havørred fra Aarhus å


Dato 1. oktober 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 50 cm
Vægt -

Efter 4 timers fiskeri, i et af dagens sidste kast, får jeg denne skønne havørred. Det hjalp på humøret, det havde dælme set sort ud hele dagen. Genudsat

Taget på det øverste stykke ved Skibby
(Anslået længde)

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten