Havørred fra Lilleåen, Balle


Dato 25. september 2021
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Lilleåen, Balle
Metode Spin
Længde 45 cm
Vægt -

En kort eftermiddagstur på 1,5 time kastede denne lille havørred af sig. En lettere farvet hunfisk, som lod sig overliste af en kobberfarvet Vibrax str. 3. Derudover blev det også til to fine bækørreder på 30-32 cm.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!



Tilbage til oversigten