Havørred fra Aarhus å


Dato 24. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 42 cm
Vægt -

Bedste fiskeri jeg har oplevet i Aarhus å. Allerede i andet kast får jeg denne flotte havørred. Længere opstrøms får jeg hele to havørreder mere. Helt utroligt, taget Aarhus å’s lave havørredbestand i betragtning.
Alle fisk blev genudsat.

Mistede desuden en 70’er havørred ved Skibby.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten