Bækørred fra Lyngbygård å


Dato 22. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 50 cm
Vægt -

Godt nok ikke meget aktivitet i dag. Det blev trods alt til 2 fine bækørreder over eller omkring målet, og så denne trofæ-bækørred. Godt nok en fin fisk. Alle fisk genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten