Bækørred fra Lyngbygård å


Dato 18. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 39 cm
Vægt -

Ikke meget aktivitet af betydning i dag, dog blev det til en fin bækørred der blev genudsat. Havde et visuelt hug hvor man helt tydeligt kunne se fisken da den fulgte med ind - en havørred på omkring de 65-70 centimeter.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten