Havørred fra Lyngbygård å


Dato 17. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 79 cm
Vægt -

20 meter opstrøms den forrige havørred, falder det største hug jeg nogensinde har haft. Et ordentlig bæst af en havørred, og jeg troede da også under fighten, at det var en laks der havde forvildet sig op i åen. Bremsen på hjulet blev løsnet med det samme og efter en intens, men ikke særlig lang fight, blev den nettet. Efter afkrogning og billede blev den genudsat. Er du gal et monster….

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten