Havørred fra Lyngbygård å


Dato 17. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 45 cm
Vægt -

Strækningen opstrøms Stillingvej gav adskillige hug, med nogle fine hug ind i mellem, men ingen store fisk på land. Inden mørkets frembrud tog jeg lige hurtigt til labing vandmølle og ville prøve opstrøms ved den dybe strækning. Det sagde havørred med det samme. Denne havde desværre slugt spinneren langt ned i svælget og blev derfor hjemtaget.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten