Havørred fra Aarhus å


Dato 12. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 54 cm
Vægt -

Så fik jeg endelig en havørred på land fra Aarhus å i meget lang tid. Gav en super god fight. Normalt tager jeg aldrig fisk med hjem fra Aarhus å, men da jeg fik nettet fisken kunne jeg konstatere, at den var kroget således, at den blødte fra gællerne - derfor blev den desværre hjemtaget. Derudover en bækørred på 34 cm (C&R)

Taget ved Skibby-stykket

Fangstrapporter

Fra 2023 skal der bruges Fangstjournalen til indberetning - data går til DTU Aqua. Hent Fangstjournal appen eller burg formularen her. Indberet gerne nulture (Fisketure uden fangst)

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Vigtigt! 2023 opdateret

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå og Varde Å (Grindsted) skal indberettes gennem AROS hjemmeside. Fangster kommer helt automatisk ind på sammenslutningens side. 

Fangster fra Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på AROS side samt sammenslutningens side. Der arbejdes pt. for en løsning med Fangstjournalen på Gudenåen.Tilbage til oversigten