Havørred fra Aarhus å


Dato 12. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 54 cm
Vægt -

Så fik jeg endelig en havørred på land fra Aarhus å i meget lang tid. Gav en super god fight. Normalt tager jeg aldrig fisk med hjem fra Aarhus å, men da jeg fik nettet fisken kunne jeg konstatere, at den var kroget således, at den blødte fra gællerne - derfor blev den desværre hjemtaget. Derudover en bækørred på 34 cm (C&R)

Taget ved Skibby-stykket

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten