Havørred fra Aarhus å


Dato 12. september 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 54 cm
Vægt -

Så fik jeg endelig en havørred på land fra Aarhus å i meget lang tid. Gav en super god fight. Normalt tager jeg aldrig fisk med hjem fra Aarhus å, men da jeg fik nettet fisken kunne jeg konstatere, at den var kroget således, at den blødte fra gællerne - derfor blev den desværre hjemtaget. Derudover en bækørred på 34 cm (C&R)

Taget ved Skibby-stykket

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten