Havørred fra Lilleåen


Dato 20. august 2021
Fanget af Asger Andersen
Sted Lilleåen
Metode Tørflue
Længde 45 cm
Vægt -

Aftentur med mange fiskere ved åen, så fik prøvet et nyt stykke. Efter 15 min fik jeg en fin fisk på målet som fik frihed igen. Lidt efter gik en fin fisk 2 gange efter fluen, men uden den tog den. Endnu en god dag ved åen. Mange fiskere, men også mange fisk!

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten