Bækørred fra Lyngbygård å


Dato 20. august 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 38 cm
Vægt -

Så fik jeg endelig fisket hele strækningen ved lyngbygård å af i løbet af det sidste dage. En hurtig tur opstrøms Stillingvej resulterede i denne fine bækørred som desværre var uheldigt kroget og derfor blødte voldsomt fra gællerne. Hjemtaget

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten