Havørred fra Giber Å


Dato 18. august 2021
Fanget af Claus Eriksen
Sted Giber Å
Metode Spin
Længde 46 cm
Vægt -

Har ikke været så meget ved åen i år, men det kunne lige blive til en kort aftentur til Giber Å.
Ved en større nedfalden træstamme brugte jeg stangen til at bevæge spinnerne tæt på træstammen, hvilket fik en havørred til at skyde lodret op fra under stammen og tage spinnerne. Efter en kort fight kunne jeg nette havørreden.
Hjemtaget.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten