Havørred fra Lyngbygård å


Dato 18. august 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 50 cm
Vægt -

Så er havørrederne for alvor kommet op i åen. Tog den på en af de standpladser hvor jeg tidligere har set fine havørreder. Det kunne ikke blive meget bedre. (Anslået længde)
Genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten