Havørred fra Lilleåen, Kollerup


Dato 17. august 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lilleåen, Kollerup
Metode Spin
Længde 72 cm
Vægt 3.5 kg

Et helt perfekt eksekveret kast ind mellem nogle træer på modsatte brink, resulterede i denne monster-havørred der huggede en meter før stangspidsen.
Hjemtaget

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten