Havørred fra Lyngbygård å


Dato 9. august 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 45 cm
Vægt -

Så kom den endelig - min første havørred i åen. Ikke den største, men det gjorde ikke oplevelsen mindre sjov og anspændt. Den brugte lidt tid på at komme sig, men blev derefter genudsat lige så fint.

Dejligt med lidt succes eftersom jeg mistede en havørred lidt længere oppe i åen for en uge siden.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten