Andet fra Essendrup (mellemstykke i skoven)


Dato 3. august 2021
Fanget af Jens Hofman
Sted Essendrup (mellemstykke i skoven)
Metode Orm/reje
Længde 60 cm
Vægt -

KL. 21.30
Observerede mindst 2 legesyge oddere/mink i vandet og på modsatte bred på under 2 meter afstand.
Var bestemt ikke sky eller bange ved vores tilstedeværelse.
Desværre for mørkt til fotodokumentation.

Fangede en del småfisk, en krebs og en aborre.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 3 dage efter fangsttidspunktet. Fra 2022 gælder det alle arter med undtagelse af fredfisk.

Alle fangster af laks skal indrapporteres i samme døgn - inden kl. 24 og gerne med det samme. Dette er vigtigt da vi får tildelt kvoter på bestemte vandløb.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

HUSK!

Alle fangster fra Skjern Å, nedre Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å, Storå, Varde Å og Gudenåen nedstrøms Tangeværket skal indberettes på sammenslutningernes hjemmesider og efter deres regler!Tilbage til oversigten