Andet fra Essendrup (mellemstykke i skoven)


Dato 3. august 2021
Fanget af Jens Hofman
Sted Essendrup (mellemstykke i skoven)
Metode Orm/reje
Længde 60 cm
Vægt -

KL. 21.30
Observerede mindst 2 legesyge oddere/mink i vandet og på modsatte bred på under 2 meter afstand.
Var bestemt ikke sky eller bange ved vores tilstedeværelse.
Desværre for mørkt til fotodokumentation.

Fangede en del småfisk, en krebs og en aborre.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten