Gedde fra Grindsted å v. Eg


Dato 30. juli 2021
Fanget af Orla Jegstrup
Sted Grindsted å v. Eg
Metode Spin
Længde 52 cm
Vægt -

Lille Gedde 52 cm fanget 30/7 i Grindsted å ved Eg. Havde en overnatning i hytten, da AROS havde foreningstur om lørdagen og for at kunne tage aften og morgenfiskeriet med, her mistede Thomas en laks som han har anslået til at være over 80 cm.
Efter en voldsom ærgrelse var det jo bevist der er laks i Grindsted å ved Eg.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten