Bækørred fra Aarhus å


Dato 27. juli 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 25 cm
Vægt -

Endnu en tur til Skibby efter gårsdagens skybrud, i håb om endelig at få min første havørred i åen i over 3 år. Først blev det til et par af de sædvanlige små med en lidt større bækørred på omkring de 25 centimeter. 30 meter opstrøms broen kommer drømmehugget så, og da fisken viser sig i overfladen blev jeg lettere chokeret. En havørred på omkring 65 centimeter og en tyk en af slagsen. Efter en intens fight må jeg en tur i vandet for at nette den med det “lille” net jeg nu engang havde med. I forsøget på at lande den, sætter spinneren sig fast i nettet og, fisken ryger af lige foran mig…….den står på trøstespisning i aften:(
Tredje havørred jeg mister i Aarhus å det sidste år….

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten