Havørred fra Essendrup


Dato 20. juli 2021
Fanget af Jens Hofman
Sted Essendrup
Metode Orm/reje
Længde 54 cm
Vægt 1.9 kg

Tak til Per for landingsassistance.
Høj vegetation, rimelig vandføring og meget klart vand.
Fangede også en bækørred på 28 cm, som blev nænsomt genudsat.
Så flere store "sorte skygger" i vandet.
Fiskemakker havde også en fisk af samme størrelse på krogen, men desværre tabte.
Jens H

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten