Bækørred fra Aarhus å


Dato 3. juli 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Aarhus å
Metode Spin
Længde 32 cm
Vægt -

Efter som der igen er blevet lukket op for fiskeriet i Aarhus å, ville jeg lige en hurtig tur forbi og se om der ikke skulle være kommet en havørred op i åen efter gårsdagens skybrud. Et par af de helt små, en enkelt fin bækørred på 32-33 centimeter og så dagens højdepunkt. Et par kast opstrøms broen ved Skibby resulterede i en 60 centimeters havørred som fulgte efter spinneren helt op til stangspidsen - og drejede selvfølgelig af i sidste sekund. Efter fiskeriet gik turen til skibbyvej til desinficering af grej og udstyr.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten