Bækørred fra Lilleåen


Dato 6. juni 2021
Fanget af Nicolaj Holm
Sted Lilleåen
Metode Tørflue
Længde 15 cm
Vægt -

Jeg havde satset på at nogle danica tørfluer skulle lokke en stor bækørred til, men det blev kun til en håndfuld små bækørreder der gerne ville tage en str. 10 emerger flue.
Til gengæld var der rigtigt mange ringende fisk, og det var også muligt "blindt" at kaste til standpladser hvor de små bækørreder oså gerne nappede til fluerne.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten