Gedde fra Geddesø - Voldby


Dato 18. maj 2021
Fanget af Kasper Schultz
Sted Geddesø - Voldby
Metode Spin
Længde 67 cm
Vægt -

Ligesom sidste tur til søen var der ingen aktivitet overhovedet. Så kom der lige et lille tidsrum på 15 min hvor jeg havde en efterfølger, mistede 2 fisk (den ene var ret fin) og fik en enkelt på land, hvorefter aktiviteten stoppede igen efterfølgende.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten