Bækørred fra Omme Å v. Farre


Dato 17. maj 2021
Fanget af Troels Holstein Kaa
Sted Omme Å v. Farre
Metode Tørflue
Længde -
Vægt -

Første tur med tørflue og stadig lidt tidligt på sæsonen. Der var dog klækninger af nogle mindre døgnfluer og flere ørreder viste sig i overfladen. 6 fisk rejste sig til en French Patridge i str. 10. Fiskede de øverste 400 meter ved Farre.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten