Bækørred fra Skjern Å


Dato 7. maj 2021
Fanget af Troels Holstein Kaa
Sted Skjern Å
Metode Flue
Længde -
Vægt -

Fredag formiddag rejste jeg en laks til fluen i egen brink hvor efter den rykkede til modsatte side af åen - opstrøms træet på Lille Skovbjerg. Om aften på Sdr. Felding stykket i det store sving, skete det næsten præcis samme - en stor fisk vender bag ved fluen og farer rundt i åen bagefter. Der er laks på stykkerne nu!

Fik en lille bækørred og en regnbue :-)

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten