Bækørred fra Lyngbygård å, ved Labing Mølle


Dato 6. maj 2021
Fanget af Tommy Rasmussen
Sted Lyngbygård å, ved Labing Mølle
Metode Spin
Længde 25 cm
Vægt -

Ca. 1,5 times fiskeri opstrøms Labing Mølle viste pæn aktivitet blandt små bækørreder.
3 fisk på land, hvor den største var ca. 25 cm. De blev selvfølgelig forsigtigt genudsat. Mistede desuden to ved brinken, og havde 2 kontante hug (sikkert også af små bækørreder). Alle faldt for en lille kobberfarvet Mepps.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten