Bækørred fra Lyngbygaard Å, Labing Møllevej


Dato 8. maj 2021
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Lyngbygaard Å, Labing Møllevej
Metode Spin
Længde 35 cm
Vægt -

1,5-2 times fiskeri i Lyngbygaard Å ved Labing Mølle viste at åens bækørreder så småt er ved at vågne op.
6 fisk i hånden med den største på 35 cm (billedet). 3 af dem var lige omkring målet, mens de sidste 2 var mindre fisk.
Alle blev genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten