Bækørred fra Lyngbygård Å, Borum


Dato 18. april 2021
Fanget af Stefan Højgaard
Sted Lyngbygård Å, Borum
Metode Spin
Længde 32 cm
Vægt -

Årets første tur efter bækørreder i Lyngbygård Å. De store fisk bød ikke op til dans, men fik da 3 styk omkring de 30 cm.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten