Bækørred fra Lyngbygård å


Dato 26. april 2021
Fanget af Thomas Stax Jakobsen
Sted Lyngbygård å
Metode Spin
Længde 32 cm
Vægt -

Årets første bækørredtur var uden den store aktivitet, men fandt en enkelt anstændig ørred, umiddelbart lige over målet. Den havde en mindre bidskade. Genudsat.

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred og stalling.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten