Ekstraordinær generalforsamling - vedtægtændring

11. januar 2023 kl. 19:00

Bestyrelsen i Lystfiskerforeningen AROS indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 11. januar 2023 kl. 19:00 på Gasværket, Byleddet 2 C, 8220 Brabrand. 

 

Dagsorden

1)     Valg af dirigent

2)     Valg af referent

3)     Forslag 1: Vedtægtsændring vedr. Køb af ejendom

a.     Vedtægtsændring præsenteres

c.     Beslutning

3)     Forslag 2: Køb af ejendommen “Krogen”

a.    Købet præsenteres

c.     Beslutning

4)     Eventuelt


* Vedtægtsændring - Bestyrelsen foreslår følgende til ændring:

§7 – Leje af fiskevand

Stk. 1. Foreningen indgår aftaler om leje af fiskeret hos lodsejere eller køb af ejendom med ret til fiskeri. Køb kræver generalforsamlingens godkendelse. Forslag herom opføres særskilt på dagsordenen.

Stk. 1. Foreningen indgår aftaler om leje af fiskeret hos lodsejere eller køb af ejendom. Køb kræver generalforsamlingens godkendelse med 2/3 dels flertal blandt de fremmødte. Forslag herom opføres særskilt på dagsordenen.Tilbage til arrangementer

Klubaftener

Klubaftner/Fluebinding hver tirsdag på Gasværket, vi starter op i oktober og kører hele vinterhalvåret frem til sidste tirsdag i april. Vores klubaftener er din mulighed for at mødes med andre medlemmer af AROS, til en hyggelig lystfiskersnak eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter der afholdes på disse klubaftener.

Typiske aktiviteter er:

  • Fluebinding
  • Foredrag
  • Kasteinstruktion

Bemærk, at der er visse tirsdage, hvor der ikke er klubaften - bl.a. fordi vi ikke råder over lokalet alle tirsdage. Det er derfor en god ide altid at holde sig opdateret via oversigten.

Klubaftener foregår på Gasværket, Byleddet 2, 8220 Brabrand