Generalforsamling 2021

26. august 2021 kl. 19:30

Kære medlem

D. 26 august afholder vi den udsatte ordinære generalforsamling på Gasværket i Brabrand. (Gasværket Byleddet 2c, 8220 Brabrand)

Dagsorden efter vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formanden aflægger beretning.
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Budget og kontingent satser fremlægges og vedtages for det kommende regnskabsår
 7. Valg af Formand hvert andet år. 
  • På valg: Troels Holstein Kaa
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Vælges for 2 år, så vidt muligt skiftevis)
  • På valg: Peter Martinussen, Orla Jegstrup, Michael Grimm, Henrik Aagård
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (vælges for 1 år ad gangen).
  • På valg: Peder Rørmand og Jens Liltorp
 10. Valg af 2 revisorer (vælges for 2 år ad gangen).
  • På valg: Henrik Mejer og Peter Weldingh
 11. Valg af en revisor suppleant (vælges for 1 år ad gangen)
  • På valg: Carsten Nielsen
 12. LFA Fonden - beretning og regnskab
 13. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, skriftlig, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Indsendte forslag tilføjes dagsordenen i overskriftsform på hjemmesiden senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Indkomne forslag

 • Lars Olsen - Laksekvote: At der arbejdes på at fordele laksen på de enkelte zoner. Ikke som nu i Varde å system hvor hele kvoten er fra zone 1 til 5. Fiskekvoterne bør fordeles på de enkelte zoner, som førhen (zone 4 = 12 stk.).
 • Lars Olsen - Vedligeholdelse af hytter og shelter: At de lukkes af ved sæson afslutning (wc en pose salt, så kummen ikke fryser), og ved sæsonstart: at man kommer til en rengjort hytte, nyvaskede gulv og viskestykker, og ingen spindelvæv. 

Der vil være øl, vand og kaffe til medlemmerne :-)

Vi ses
Bestyrelsen

Tilbage til arrangementer

Klubaftener

Klubaftner/Fluebinding hver tirsdag på Gasværket, vi starter op i oktober og kører hele vinterhalvåret frem til sidste tirsdag i april. Vores klubaftener er din mulighed for at mødes med andre medlemmer af AROS, til en hyggelig lystfiskersnak eller deltage i nogle af de forskellige aktiviteter der afholdes på disse klubaftener.

Typiske aktiviteter er:

 • Fluebinding
 • Foredrag
 • Kasteinstruktion

Bemærk, at der er visse tirsdage, hvor der ikke er klubaften - bl.a. fordi vi ikke råder over lokalet alle tirsdage. Det er derfor en god ide altid at holde sig opdateret via oversigten.

Klubaftener foregår på Gasværket, Byleddet 2, 8220 Brabrand