FiskereglerVi ønsker ikke at pådrage vores medlemmer for mange regler ved fiskeriet. Vi tror på medlemmernes sunde fornuft og mådehold. 

Dog anbefaler/opfordre vi

  • Maks. at hjemtage 2 havørreder pr. dag. (Gælder alle vandløb)
  • Catch & release på alle bækørreder
  • Brug knudefrit fangstnet - gerne med gumminet
  • Fisk til genudsætning afkroges og behandles i vandet. Evt. tag billede ved hurtigt løft eller i nettet. 

På vores fiskevande, må der fiskes døgnet rundt, og både op og nedstrøms. Går der andre lystfiskere på stykket, så fisker man nedstrøms og viser respekt ved at holde afstand. 

Husk at nogle fiskevande kan have særlige regler du SKAL sætte dig ind i. (Lilleåen, Skjern Å, Vorgod Å, Omme Å, Holtum Å, Varde Å, Grindsted Å etc.). 

Vi opfordre alle medlemmer til at bære deres medlemskort synligt på alle vande. Få vande som Lilleåen og bestemte steder på Skjern Å, kræver det synligt medlemskort. Et medlemskort kan udskrives fra forbundet hjemmeside. 

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangst. På nogle fiskevande skal fangsten indberettes på andre hjemmesider. F.eks Skjern Å og Varde Å systemet.

Knæk og bræk