Vandløbs- og fiskepleje


Foreningen er medlem af ØLF, Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, der arbejder med natur og vandløbspleje samt udsætning af havørredyngel og smolt i Østjylland. Mange medlemmer af AROS deltager allerede aktivt i ØLFs mange vandløbs- og fiskeplejeprojekter. Du kan læse mere om ØLFs aktiviteter og projekter på ØLFs hjemmeside http://www.oelf.dk/ Du kan også besøge Facebook-gruppen ”Vandstjernerne” (https://www.facebook.com/groups/234428256917261/) hvor du finder masser af information om både gennemførte og nye projekter. Her kan du også melde dig som frivillig, hvis du har lyst til at deltage i et projekt.

Hvis du kunne tænke dig at deltage i udsætning af havørredyngel og smolt, kan du kontakte Mikkel Nüssler på mn@insight-inc.dk eller telefon 60201050.

Øget fremkommelighed ved vandløbene. Nogle af vores fiskevande kan være vanskelige at færdes ved pga. højt græs, siv, buske og træer. Hvis du oplever, at en vandløbsstrækning trænger til en kærlig hånd og regulering af bevoksning, så skriv til medlemsservice og fortæl hvilket vandløb og strækning, det drejer sig om. Så vil bestyrelsen kontakte lodsejer og aftale, hvad der kan gøres. Hvis vi kan finde en løsning sammen med lodsejer, så vil du få besked herom. Medlemmerne må under ingen omstændigheder foretage mekanisk regulering uden forudgående aftale med bestyrelsen, der vil kontakte lodsejer for accept. Husk, at vi er gæster hos vores lodsejere.