Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder alle fangster og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/

Indberet fangst

Fangstrapporter for 2020


Fanger Art Længde Sted Dato
Karl Hedeager Madsen Gedde 72 cm Lyngbygård å 30. marts 2020 Vis
Claus Eriksen Bækørred 27 cm Lyngbygård Å 29. marts 2020 Vis
Jean Marc Girard Bækørred 50 cm Århus å 24. marts 2020 Vis
Jean Marc Girard Havørred 80 cm Århus å 21. marts 2020 Vis
Orla Jegstrup Havørred 52 cm Kalø Vig 16. marts 2020 Vis
Arne Bager Havørred 49 cm Isefjorden v. Rørvig 28. februar 2020 Vis
Kurt Laugesen Havørred 42 cm Kysten 14. februar 2020 Vis
Mikkel Nüssler Andet 66 cm Giber å 8. februar 2020 Vis
Troels Holstein Kaa Havørred 62 cm Syddjurs 8. februar 2020 Vis
Karl Hedeager Madsen Havørred 52 cm Skæring / Egå 3. februar 2020 Vis
Jonas Ørnholm Frederiksen Havørred 49 cm Skæring 1. februar 2020 Vis
Troels Holstein Kaa Havørred 60 cm Syddjurs 30. januar 2020 Vis
Karl Hedeager Madsen Havørred 48 cm Giber Å 30. januar 2020 Vis
Mads Pind Andet 60 cm Giber Å 26. januar 2020 Vis
Karl Hedeager Madsen Havørred 43 cm Giber Å 18. januar 2020 Vis
Morten Meilstrup Havørred 25 cm Giber Å 17. januar 2020 Vis
Karl Hedeager Madsen Havørred 52 cm Giber Å 16. januar 2020 Vis
Karl Hedeager Madsen Havørred 65 cm Giber Å 15. januar 2020 Vis
Jonas ørnholm Frederiksen Havørred 55 cm Kysten 10. januar 2020 Vis
Troels Holstein Kaa Havørred 60 cm Kysten 4. januar 2020 Vis