Hoven Å


Sæson
16. april - 15. oktober (begge dage inkl.)

Sæson og regler: http://www.skjernaasam.dk/

Spændende tilløb til Omme Å, der byder på pæne bækørreder samt stalling.

Nedstrøms Herning-Varde-landevejen har lodsejeren ret til dagkortsalg.


Vi gør opmærksom på, at skiltning ikke er foretaget med AROS-skilte men "fiskeri-forbudt" skilte opsat af lodsejeren - og at lodsejeren har ret til at udsætte åleruser.

Bemærk at stallingen er total fredet. Laksen er total fredet på dette stykke.