Bækørred fra Lyngbygaard å


Dato 6. november 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygaard å
Metode Spin
Længde 44 cm
Vægt -

Heller ikke denne gang skulle det lykkedes mig at få min første havørred i Lyngbygaard å, men det var ikke ensbetydende med, at de ikke var der. Lige nedstrøms Labing mølle ser jeg en fin havørred som (muligvis) var i gang med at gyde, og lidt længere opstrøms møllen ser jeg den største havørred jeg har set I åen på 65-70 cm. Dog lykkedes det mig at få endnu en fin bækørred som var utrolig slank. Genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten