Bækørred fra Lyngbygaard Å, Labing Møllevej


Dato 4. november 2020
Fanget af Stefan Wedel Højgaard
Sted Lyngbygaard Å, Labing Møllevej
Metode Spin
Længde 35 cm
Vægt -

Halvanden times fiskeri efter arbejde kastede 2 bækørreder på 35 og 32 cm af sig (plus et par undermålere).
Derudover havde jeg en rigtig god fisk på ca. 45 cm til at slå efter spinneren lige foran mine fødder - men den fik desværre ikke fat...

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten