Bækørred fra Lyngbygaard å


Dato 3. november 2020
Fanget af Kasper Schultz
Sted Lyngbygaard å
Metode Spin
Længde 45 cm
Vægt -

Hold da helt op. Jeg har nu, på lidt over en måned, fanget 4 bækørreder på omkring den halve meter i Lyngbygaard å. Der er sgu alligevel nogle rigtig fine fisk i den å. Fisken blev hurtigt afkroget og genudsat

Fangstrapporter

Alle medlemmer har pligt til at indberette fangster fra foreningens fiskevande, på hjemmesiden, seneste 14 dage efter fangsttidspunktet. Det gælder laks, havørred, stalling og bækørred, over mindstemålet og ikke kun hjemtaget fisk.

Fangstrapporten er med til at give inspiration for medlemmer samt mulige nye medlemmer. Derudover giver det bestyrelsen et billede af sæsonens fiskeri og kan være beslutningsgrundlag for arbejde med vandpleje samt andre initiativer ved foreningens vande.

Alle havørred og laksefangster fra Skjern Å systemet, skal indberettes på SÅS' hjemmeside inden midnat samme dag. Læs mere på http://www.skjernaasam.dk

Alle havørred og laksefangster fra Varde Å system, skal indberettes på https://varde-sportsfiskerforening.dk/Tilbage til oversigten